Điều khoản sử dụng

 • 1.Tổng quan chung
 • Trang web này được điều hành bởi Medical Log. Trên toàn bộ website, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Medical Log, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ mà trang web này cung cấp cho bạn (người dùng, khách hàng) với điều kiện bạn chấp nhận các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu sau đây.
 • Thông qua việc truy cập trang web này, sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bạn (người dùng, khách hàng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc người đóng góp nội dung.
 • Xin vui lòng đọc kĩ trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản sử dụng này được coi là một đề nghị, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản sử dụng này.
 • Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào sản phẩm hiện tại cũng sẽ phải tuân theo Điều khoản sử dụng. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng này bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc các thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.
 1. 2.Điều kiện chung
 • Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Mọi thông tin của bạn có thể được sử dụng cho mục đích cải thiện webite này và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.
 1. 3.Quyền và trách nhiệm của người dùng
 • Medical Log cho phép bạn trích dẫn thông tin, sử dụng nội dung trang web với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây ”©2019 Copyright by Medical Log”. Bạn sẽ bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung trang web khi: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật, pháp lệnh hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm; (g) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) gửi thư rác, lừa đảo, thu thập thông tin hoặc cóp nhặt; (j) với bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc trái đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan nếu vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.
 1. 4. Từ chối bảo đảm, trách nhiệm hữu hạn
 • Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc bảo đảm rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ do bạn tự chịu rủi ro.
 • Trong bất kì trường hợp nào, Medical Log, đội ngũ quản lý, nhân viên, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ cũng không phải chịu nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại, hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào.
 1. 5. Liên kết của bên thứ 3
 • Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba. Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không được liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
 1. 6. Tính chính xác của thông tin
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc mới. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn và kịp thời hơn. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.
 1. 7. Sửa đổi dịch vụ và giá
 2. Giá các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo cho bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.
 3. 8. Thay đổi điều khoản sử dụng
 4. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào tại trang này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.