Thành viên

Tomita

Chúng tôi tạo ra một nền tảng sáng tạo chuyên về ghi nhật ký y tế, cung cấp cho người dùng quyền truy cập liền mạch vào hồ sơ sức khỏe cá nhân (PHR) và kết quả kiểm tra sức khỏe trực tuyến của họ. Các giải pháp đổi mới của chúng tôi đơn giản hóa việc quản lý sức khỏe và cung cấp một cách an toàn và thuận tiện để hợp nhất và sắp xếp các thông tin sức khỏe quan trọng.

The excutive team

Name 1
Name 2
Name 3