Chính sách riêng tư

Nguyên tắc chung
 • 1.Chính sách quyền riêng tư
 • Chính sách quyền riêng tư mô tả cách thức website Medical Log thu thập, lưu giữ, sử dụng, xử lý, chia sẻ và bảo đảm an toàn Thông Tin Khách Hàng của công ty, cá nhân hoặc đối tác sử dụng các dịch vụ do công ty Medical Log cung cấp theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu cá nhân. Chính sách này áp dụng cho các trang web và các ứng dụng được chúng tôi sở hữu và vận hành cùng với thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua các trang web và các ứng dụng của chúng tôi, sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”.
 1. 2.Thông tin khách hàng
 • “Thông Tin Khách Hàng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng hoặc dựa vào đó mà Khách Hàng được xác định, ví dụ như tên, tuổi, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, địa chỉ email, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, dữ liệu sinh trắc học, hồ sơ bệnh án/sức khỏe.
 1. 3.Đồng ý và sử dụng
 • Medical Log có thể sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Chúng tôi sẽ đăng tải Chính Sách Quyền Riêng Tư được sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật trên website www.medicallog. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng, truy cập website, tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ được hiểu là Khách Hàng đồng ý với nội dung Chính Sách Quyền Riêng Tư sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.
 • Chính Sách Quyền Riêng Tư được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Nhật, nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Nhật, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Chúng tôi thu thập Thông Tin Khách Hàng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho quý khách.
Dưới đây là các loại thông tin được chúng tôi thu thập:
 1. 1. Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi
 • Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập bất cứ thông tin nào liên quan tới khách hàng thông qua việc quý khách sử dụng bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. Medical Log không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ.
 • Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào, Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng Khách Hàng đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Khách Hàng cung cấp thông tin cho Medical Log và đối với việc Medical Log sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này.
 • Trong trường hợp này, Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ hành vi cung cấp thông tin gây ra, bao gồm cả việc giải quyết, bằng chi phí của Khách Hàng, bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện nào của bên thứ ba đối với Khách Hàng và/hoặc Medical Log, bồi hoàn cho Medical Log bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi phải trả cho bên thứ ba, nếu có, liên quan đến khiếu nại/khiếu kiện nêu trên.
 1. 2. Thông tin tự động
 • Bất kì hành vi nào tương tác với dịch vụ của chúng tôi sẽ thu thập tự động một số thông tin cố định, dữ liệu cố định liên quan tới dịch vụ.
 1. 3. Thu thập và sử dụng cookies
 • Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng cookies để thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của quý khách. Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.
Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách như thế nào?
 1. 1. Để cung cấp những trải nghiệm cá nhân cho quý khách, hiển thị các quảng cáo thực sự có ích cho quý khách
 2. 2. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký của quý khách với chúng tôi
 3. 3. Để đáp ứng, phân tích và xử lý các thắc mắc, yêu cầu, đăng ký, khiếu nại và phản hồi từ bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc quản trị về các trang web và Dịch vụ của chúng tôi.
 4. 4. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Khách Hàng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
 5. 5. Để phân tích thống kê về các xu hướng, hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất truy cập những chủ đề được xem trên trang web, Dịch vụ đang được sử dụng như thế nào và có bao nhiêu email được người dùng gửi đến.
 6. 6. Để đưa ra những dịch vụ xây dựng khách hàng tiềm năng.
 7. 7. Để dò tìm và ngăn chặn việc gian lận và các mối đe dọa khác đến Dịch vụ và người dùng của chúng tôi.
 8. 8. Để xác định các vấn đề của Dịch vụ.
 9. 9. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi sẽ liên hệ khi cần xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho một mục đích cụ thể nào đó.